Patrocinadors

FASOL

Sala

Ajuntament de Castellnou

Ajuntament de Santpedor

Comunicat oficial

Confiàvem que aquest any 2022 podríem aconseguir-ho, i un any més, la situació general i les condicions sanitàries no són suficientment bones i des de l’organització de l’Hivernal del Bages som molt conscients de la situació que estem vivint en aquests moments i és per aquest motiu que hem decidit CANCEL·LAR la pedalada fins que les condicions sanitàries ho permetin. L'import de les inscripcions realitzades es tronarà de forma íntegra.

En aquests moments la nostra prioritat és la salut i no volem posar en risc els nostres participants, col·laboradors i organitzadors. Volem que els participants pugueu gaudir d’una pedalada i amb bones condicions, i ara no és el moment. Ens hagués agradat molt tornar-nos a trobar i poder gaudir plegats dels senders, però és moment de cuidar-nos. Els senders seguiran esperant-nos per quan puguem tornar.

Aprofitem per informar-vos que el dia 16 de gener de 2022 tindreu a la vostra disposició el track de la 28ena edició l’Hivernal del Bages 2022 que us teníem preparada, per tal que la pugueu seguir gaudint però des d’un format diferent.

La nostra voluntat és poder recuperar l’Hivernal del Bages 2023 i estem convençuts que viurem una 29 ena edició molt especial.

La família de l’Hivernal del Bages.

Condicions de participació i normativa COVID

Condicions de participació que s'han d'acceptar en fer la inscripció.

La Hivernal del Bages és una prova no competitiva oberta a tothom major de 16 anys, sempre que estigui correctament inscrit. Els menors de 18 anys hauran de dur signada la corresponent autorització paterna.

Els recorreguts llargs i curts estaran degudament senyalitzats. Tots dos recorreguts s'aniran separant i retrobant, poden triar sobre la marxa. L'organització es reserva el dret de modificar els trams que cregui convenient, així com anul·lar la prova si ho considera oportú.

L'ús del casc és obligatori i cal ser respectuós amb el medi ambient.

El recorregut és obert al pas de vehicles i per tant, els organitzadors no es fan responsables de cap accident que poguessin ser causants o víctimes els participant, com tampoc no es fan responsables amb les despeses que poguessin fer abans, després o durant la prova.

Si es vol abandonar la prova s'ha de fer en un control.

El fet de participar implica conèixer i acceptar aquesta normativa. Qualsevol imprevist no reflectit el resoldrà l'organització. Amb la vostra inscripció concediu permís total per a l'ús de fotografies, vídeos o qualsevol altre mitjà de comunicació, així com el dret a fer-ne l'ús publicitari que es consideri oportú sense dret a rebre cap tipus de compensació.

Hi ha un horari de tancament dels diferents trams del circuit descrit a la presentació de la prova. Superats els temps màxims no hi haurà la possibilitat de continuar pel recorregut llarg i s'haurà de seguir la ruta curta indicada per l'organització.

En cas que la Hivernal s'hagués de suspendre per causes de força major es retornaria l'import d'inscripció als participants menys 3€ destinats a gestió.

Declaro responsablement:

Que el dia de la Hivernal i els catorze dies anteriors:

  • No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
  • No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
  • Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré de participar a la Hivernal.
  • Que he llegit els protocols ( https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=915920 )de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren.
  • Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

Hivernal 2022

Després d'un any sense Hivernal, ja tenim data per la propera edició.

Diumenge, 16 de gener del 2022

Esperem que aquesta vegada l'evolució de la pandèmia sigui positiva i ens puguem veure tots plegats per gaudir dels senders i corriols de Santpedor. A mesura que anem tenint més informació l'anirem facilitant.

Salut i Pedals !!!